Oishi Eaterium (โออิชิ อีทเทอเรียม)

Oishi Eaterium (โออิชิ อีทเทอเรียม)
Address : เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น B ถนนวิชิตสงคราม ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต