ภัตตาคารมโนราห์ทอง

ภัตตาคารมโนราห์ทอง
Address : Phuket Fanta Sea ถนนพระบารมี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, อ.กะทู้
Phone No. : 076-385-000