นั่งย่าง

นั่งย่าง
Address : 4/119 ถนนศักดิเดชตัดใหม่-ดาวรุ่ง ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 086-950-8018 / 081-569-8413