ตลุง

ตลุง
Address : ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต