เก็ตโฮ่ติ่มซำ

เก็ตโฮ่ติ่มซำ
Address : 48/13 ถนนวิชิตสงคราม หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต, อ.กะทู้
Phone No. : 081-892-5351