จี้ฮั้ว

จี้ฮั้ว
Address : ถนนสุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 087-380-4695