หมี่แป๊ะเถว

หมี่แป๊ะเถว
Address : 5/1 ถนนสตูล ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-213-278 / 085-880-0541