โรตีบังหมีด

โรตีบังหมีด
Address : สี่แยกแถวน้ำ ถนนเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง