อาตั๊กแก

อาตั๊กแก
Address : 58 ถนนดีบุก ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-226-255