แหลมหินซีฟู้ด

แหลมหินซีฟู้ด
Address : 90/11 หมู่ 7 ถนนเทพกษัตรี ต.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-239-357 / 076-238-156