ริมทางเฉาก๊วย

ริมทางเฉาก๊วย
Address : ถนนสตูล ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-258-396