ระย้า

ระย้า
Address : 48 ถนนดีบุก ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-218-155