โกต้าข้าวมันไก่

โกต้าข้าวมันไก่
Address : 16-18 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-212-817