เพียงไพร

เพียงไพร
Address : 101/18 ซอยน้ำตกบางแป ถนนบ้านปากคลอก ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง
Phone No. : 085-832-7439