โอชารส

โอชารส
Address : 70/155 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-245-499