โรตีเจ้าฟ้า

โรตีเจ้าฟ้า
Address : 44 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-221-771