ปากน้ำซีฟู้ด

ปากน้ำซีฟู้ด
Address : ถนนรัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-240-240