ถวาย

ถวาย
Address : 382/32 หมู่ 1 ถนนท่าเรือ-หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง
Phone No. : 076-325-381