หมี่สะปำ คุณยายเจียร

หมี่สะปำ คุณยายเจียร
Address : 56/8 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-239-543 / 081-081-8395