หมอมูดง

หมอมูดง
Address : 9/4 ซอยป่าหลาย ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-282-302