น้ำย้อย

น้ำย้อย
Address : 13/6 ถนนร่วมพัฒนา ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-240-665