ก๋วยเตี๋ยวเป็ดบินประตูน้ำ

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดบินประตูน้ำ
Address : 35/8 ถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 081-979-2142