โพงพางซีฟู้ด

โพงพางซีฟู้ด
Address : 22/2 ซอยป่าหลาย ถนนเจ้าฟ้า ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-282-270