ป่าหลายซีฟู้ด

ป่าหลายซีฟู้ด
Address : 32 หมู่ 3 ซอยป่าหลาย ถนนเจ้าฟ้า ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-282-174