ครัวโชติรส

ครัวโชติรส
Address : 36 ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-216-653