ภัตตาคารการบินไทย

ภัตตาคารการบินไทย
Address : Phuket International Airport ถนนสนามบิน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง
Phone No. : 076-327-350