ข้าวต้มถนนดีบุก

ข้าวต้มถนนดีบุก
Address : ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-215-731