โพธิ์ทอง

โพธิ์ทอง
Address : 214/5 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต , อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-223-487