ชินกู

ชินกู
Address : ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต