โอ๋เอ๋วแป๊ะหลี

โอ๋เอ๋วแป๊ะหลี
Address : ซอยสุ่นอุทิศ ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต