ข้าวหน้าเป็ดนครปฐม

ข้าวหน้าเป็ดนครปฐม
Address : 56/3 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง, 83110