โกต้าว เจ้าเก่า

โกต้าว เจ้าเก่า
Address : ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) ถนนดิลกอุทิศ 2 ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต