แจ่วฮ้อนโดยตรง

แจ่วฮ้อนโดยตรง
Address : 98/15 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง, 83110
Phone No. : 076-620-187 / 085-473-3123