โพงพางซีฟู๊ด 2

โพงพางซีฟู๊ด 2
Address : 88 หมู่ 6 ถนนหลวงพ่อ ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
Phone No. : 076-355-220 / 076-282-270 / 083-550-0971