โกมุก ซีฟู๊ด

โกมุก ซีฟู๊ด
Address : ตลาดเกษตร ถนนดิลกอุทิศ 2 ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000