ชายคา

ชายคา
Address : ถนนเมืองทองเขาขาด ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000