ลาบอีสานบ้านเฮา 101

ลาบอีสานบ้านเฮา 101
Address : ถนนสนามบินเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง