Indo Chine Restaurant

Indo Chine Restaurant
Address : 328/81 ถนนพระบารมีอ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, หาดป่าตอง, 83150
Phone No. : 076-380-867