ท้าพิสูจน์

ท้าพิสูจน์
Address : ตลาดเกษตร ถนนดิลกอุทิศ 2 ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต