๙๙ ชากาแฟโบราณ

๙๙ ชากาแฟโบราณ
Address : หน้าหมู่บ้านณัฐกมล 2 ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต