คุณแม่จู้

คุณแม่จู้
Address : 159/21 หมู่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง
Phone No. : 076-621-226-7