ชายเล

ชายเล
Address : 129 หมู่ 1 ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
Phone No. : 032-661-173 / 086-666-0926