ส้มตำเจ๊ชม

ส้มตำเจ๊ชม
Address : ถนนสุขจิต ต.เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์