ก๋วยเตี๋ยวปูเจ๊เอื้อม

ก๋วยเตี๋ยวปูเจ๊เอื้อม
Address : 1034 ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์