ไก่ย่างเสือใหญ่ หัวหิน

ไก่ย่างเสือใหญ่ หัวหิน
Address : ซอยหัวหิน 52 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน