เพลิน เพลิน บาร์

เพลิน เพลิน บาร์
Address : 4/90-5 เพลินวาน ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน