ก๋วยเตี๋ยวชากังราว

ก๋วยเตี๋ยวชากังราว
Address : 4/90-5 เพลินวาน ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน