โรงลาบ คาวบอย

โรงลาบ คาวบอย
Address : 107/1 หมู่ 5 ต.วังก์พง จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.ปราณบุรี
Phone No. : 089-742-7401