บ่อฝ้ายชายทะเล

บ่อฝ้ายชายทะเล
Address : บ้านพักสวัสดิการทหารอากาศบ่อฝ้าย ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
Phone No. : 032-520-917