ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงเจ๊เซี๊ยม

ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงเจ๊เซี๊ยม
Address : 11 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
Phone No. : 032-513-427